ponedjeljak, 22. listopada 2012.

Veru sam ti dala

- povi ti mi draga, mila
bili te mi majka dala?

- ča bi mi te aj ne dala
kad sam s tobum v noći stala

s tobum sam ja v noći stala
i veru sam tebi dala

zlat prstenak na ručicu
z rozmarina kitičicu


Frielištof (Fröllersdorf), južna Moravska (granica Češke i Austrije)

Nema komentara :

Objavi komentar