četvrtak, 4. listopada 2012.

Trnovec

Trnovec, Trnovec, sađena vulica
po njoj mi je celoj modra fijolica
po njoj mi se šeče mlada devojčica
mlada devojčica imenom Barica
- zbogom mi jostani, grličica moja
- kome me jostavljaš, golobek ljubljeni?
- ja tebe jostavljam svojemu pajdašu
svojemu pajdašu, Hodalin Jendrašu
koj' te čuval bode dok ja dimo dojdem


Đelekovec, Podravina, Hrvatska

"Trnovec je vojnička ljubavna pjesma. Budući vojnik oprašta se od svog doma i svoje drage. Moli svog prijatelja, Hodalin Jendraša, da mu čuva dragu sve dok se jednog dana ne vrati. Trnovec je ulica u Đelekovcu. Hodalin Jendraš umro je 1934. u 68. godini života."  - album "Sneha", Gordana Evačić

Nema komentara :

Objavi komentar