ponedjeljak, 1. listopada 2012.

Šuma

šuma, šuma, šuma zelena
- što bu tebe šuma sekil
da ja budem sablju zvlekil?
šuma, šuma, šuma zelena

polje, polje, polje široko
 -što bu tebe polje oral
da ja budem iti moral?
polje, polje, polje široko

trava, trava, trava zelena
- što bu tebe trava kosil
da ja budem pušku nosil?
trava, trava, trava zelena

draga, draga, draga ljubljena
- što bu tebe draga ljubil
da ja budem glavu zgubil?
draga, draga, draga ljubljena

SZ  Hrvatska


oj, vince, vince, vince čerljeno
kdo te bude vince piti
kad ja budem v zemlji gnjiti?

oj, trava, trava, trava zelena
kdo te bude trava kosit
kad ja budem sablju nosit?

oj, roža, roža, roža rumena
kdo te bude roža trgat
kad ja budem maširovat?

Veliki Borištof / Großwarasdorf  / Szabadbáránd, Gradišće, Austrija

Nema komentara :

Objavi komentar