petak, 26. listopada 2012.

Ivo i nesrećna Mara

majka Maru (jele) za Ivana dala

o jajna ninajna, nenu tani taninu, nenu tranana
o jajna jabuko zelena

večer dala (jele) jutrom se kajala
da je znala (jele) ne bi Maru dala
jer je Ive turska pijanica
do ponoći s Turci pije vino
od po noći šerbet i rakiju

kad pred zoru, Ivo šeće dvoru
on pokuca Mari na vratašca
- dušo Mare, otvor' meni vrata
otvor' vrata pa stani za vrata!

skoči Mare u tankoj košulji
to se Ivi vrlo na žao dalo
što nij' Mare u svili zelenoj
trže Ive nože iza pasa
pa udara Maru u srdašce
kako ju je lahko udario
na nožu joj čedo izvadio
oto čedo muška glava bila

piše Mare svojoj miloj majci
- pošalji mi tri tanke košulje
u prvoj ću bolu bolovati
u drugoj ću noćcu prenoćiti
a u trećoj u zemljicu leći
to izusti, a dušicu pusti


Doljane (kod Otočca), Lika, Hrvatska

Nema komentara :

Objavi komentar