četvrtak, 27. rujna 2012.

Kad ja čujem za jigrače

kad ja čujem za jigrače da mi jigraju
onda moje potkovice mira ne daju

furman bi se vozio, kola su teška
konji su mlahavi, mošnjica j' meka

bila ta mošnjica puna dukata
sidil bi za peću, kuril tumbaka

pij, brace, pij, tr se ga napij

moga vinca črljenoga
z borovicu mišanoga

pij, brace, pij, tr se ga napij

Marica škarica j' guščiće pasla
tr joj je velika rožica zrasla

Marica škarica, koga bi rada?
pekljara, šekljara z bijeloga gradaGradišće, Austrija

Nema komentara :

Objavi komentar