nedjelja, 4. studenoga 2012.

Sadila sam bažuljak

sadila sam bažuljak
lipom mjesti za gradom
idemo ga gledati
je li niknul i procval
utrgnemo tri kite
jednu Ivi za škrljak
drugu Kati za nadra
Trejtu Marij' divici
da jim daje milosti
va vom novom stališi


Uzlop (Oslip), Gradišće, Austrija

Nema komentara :

Objavi komentar