četvrtak, 23. svibnja 2013.

O, žalosna Majko, sveta Divice

o, žalosna Majko, sveta Divice
teb' se utičemo, Neba Kraljice

o, Marijo, o, rascviljena
nemoj biti takva tužna

što se je od tebe sin tvoj 'prašćao
kad je na smrt križa svoga pošao

o, Marijo, o, rascviljena
nemoj biti takva tužna

što su na smrt sinka tvog osudili
protiv njega kad su vikali

o, Marijo, o, rascviljena
nemoj biti takva tužna

a na Kalvariju jeste došao
što je s čavli na križ pribijen bio

o, Marijo, o, rascviljena
nemoj biti takva tužna

što je i prisvetu glavu prignuo
na visokom križu dušu izdao

o, Marijo, o, rascviljena
nemoj biti takva tužna

kad su sveto tilo s križa skinili
i njega u krilo tvoje metnili


Baranja, Hrvatska

Nema komentara :

Objavi komentar